Prywatne Zakłady Inżynieryjne SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A.

Contact us


Prywatne Zakłady Inżynieryjne
SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A.

ul. Dzieci Warszawy 48

02-495 Warszawa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NIP: 1132858795
REGON : 146306875
KRS: 0000442648
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 200.000 zł