Prywatne Zakłady Inżynieryjne SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A.

Kontakt


Prywatne Zakłady Inżynieryjne
SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A.

ul. Wspólna 51 lok.1
00-684 Warszawa

biuro(at)sokol-motocykle.pl

NIP: 1132858795
REGON : 146306875
KRS: 0000442648
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 200.000 zł