Prywatne Zakłady Inżynieryjne SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A.
  • 2.png
  • 1.png

Relacje inwestorskie

Zarząd i Rada Nadzorcza

Beata Skarbek-Wolska
Prezes Zarządu

Tomasz Zyśko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Janina Urbaniak
Członek Rady Nadzorczej
Maciej Chlebowski
Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Olech
Członek Rady Nadzorczej