Prywatne Zakłady Inżynieryjne SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A.
  • 2.png
  • 1.png

Relacje inwestorskie

Zarząd i Rada Nadzorcza

Beata Skarbek-Wolska
Prezes Zarządu

Dariusz Olech
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Szwimer
Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Wieczorek
Członek Rady Nadzorczej