Prywatne Zakłady Inżynieryjne SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A.
  • 1.png
  • 2.png

DLA AKCJONARIUSZY

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres spółki lub bezpośrednio na adres mailowy podany w stopce.


I WEZWANIE       II WEZWANIE       III WEZWANIE       IV WEZWANIE       V WEZWANIE

pdf           pdf           pdf            pdf          pdf

 

Rejestr akcjonariuszy

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prywatne Zakłady Inżynieryjne SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A. w dniu 30 września 2020 r.
podjęło decyzję o wyborze Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.